skip to Main Content
+316 - 51 354 713 office@ebne.eu
 
EU-ministers Voor Waterstof

EU-ministers voor waterstof

Nederland en zes andere Europese landen willen dat waterstof een grotere rol krijgt bij de Europese energietransitie. In een gezamenlijke verklaring roepen Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Belgiä, Luxemburg, en niet-EU-land Zwitserland de Europese Commissie daartoe op.

De Nederlandse minister van Economische Zaken Wiebes vindt dat de grootschalige opwekking en het grootschalige gebruik van waterstof nodig zijn om de klimaatdoelen in 2050 te halen. 0m dit mogelijk te maken dienen er concrete doelen te worden gesteld en dienen de technische standaarden in Europa op elkaar te worden afgestemd. “We moeten opschalen en de kosten van schone waterstof verlagen. Met internationale samenwerking kunnen we dit proces versnellen”, zegt Wiebes. Dat kan alleen door meer samenwerking binnen de Europese Unie.
Zijn Oostenrijkse collega Leonore Gewessler wijst erop dat stevige investeringen in hernieuwbare waterstof en energie het economisch herstel uit de coronacrisis in de EU bovendien zullen ondersteunen. “Nu is het tijd voor stevige investeringen, waardoor de industrie, auto’s, het openbaar vervoer minder vervuilend zullen worden.”

Back To Top