skip to Main Content
+316 - 51 354 713 office@ebne.eu
 

Topadviseur Noé van Hulst spreker op EBNE

Noé van Hulst is topadviseur waterstof van het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Hij zal uitleggen waarom Nederland een belangrijke speler wordt op het gebied van waterstof. Van Hulst vertegenwoordigt de Nederlandse belangen wereldwijd. Hij heeft een lange staat van dienst bij diverse internationale organisaties op het gebied van energie.
Nederland is internationaal een van de sleutel-landen bij de invoering van waterstof-infrastructuur over de hele keten: van de supply chain (productie, transport en opslag) tot gebruik in mobiliteit, industrie, energiesector en de gebouwde omgeving. De verwachtingen over de Nederlandse rol zijn dan ook hoog.

In Nederland is veel in beweging nu. Er zijn veel waterstof-initiatieven in de markt. Was tot medio 2017 de aandacht voor waterstof vooral gericht op mobiliteit, nu wordt gewerkt aan toepassing over de hele linie. Een programmatische aanpak moet zorgen voor op kostenreductie en opschaling.

Volgens Van Hulst is het voor elke organisatie en bedrijf belangrijk om af te wegen welke positie zij inneemt en hoe ze kan inspelen op de snelle ontwikkeling in de energietransitie.

Back To Top