skip to Main Content
+316 - 51 354 713 office@ebne.eu
 
EBNE 14 Mei 2020

Thema waterstof centraal bij EBNE

De ondernemersbijeenkomst EBNE gaat over waterstof. Waterstof speelt een cruciale rol in de verduurzaming van de energievoorziening. Op 8 oktober 2020 organiseert EBNE een symposium over dit thema op bedrijvenpark Laarberg voor ondernemers in de Euregio met topsprekers uit Nederland en Duitsland.

Elektriciteit is een belangrijk medium voor duurzame energie. Echter alleen met elektriciteit loopt de economie vast. Opslag is lastig en duur en bij het transport lopen we tegen de grenzen van capaciteit van netwerken. De oplossing is waterstof in te zetten als energiedrager. In principe is het eenvoudig om elektriciteit om te zetten in waterstof en omgekeerd. Tijdens het symposium van EBNE wordt ingegaan op de toepassing van waterstof.

Back To Top